فاطمیه

زهرا اگر دنبال فدک می‌رود از باب این است که اسلام احقاق حق را واجب می‌داند و الاّ فدک چه ارزشی دارد؟! چون تن به ظلم نباید داد، زهرا حق خودش را مطالبه می‌کند؛ یعنی ارزش فدک برای حضرت زهرا از جنبه حقوقی بود نه از جنبه اقتصادی و مادی.


کتاب سیری در سیره نبوی، ص 101

استاد شهید مطهری

#کتاب

/ 0 نظر / 10 بازدید