یادداشت های شهید چمران

از یادداشتهای شهید دکتر مصطفی چمران:📝


💫مسیرکمال💫


✨در دنیا ازچیزهای کوچکی خوشحال میشوم که ارزشی ندارند و ازچیزهایی رنج می برم‌ که بی اساسند.

✨این خوشحالی ها و ناراحتی ها به دلیل کم ظرفیتی من است.هنوز گرفتار زندان غم و اندوهم، هنوز اسیر خوشی و لذتم...کمند دراز آمال و آرزوها بال و پرم را بسته، و با آزادی، آری با آزادی واقعی خیلی فاصله دارم.


ولی ای خدای بزرگ! در همین مرحله ای که هستم، احساس می کنم که تو مانند راهبری خردمند، مرا پند و اندرز می دهی، آیات مقدس خود را به من می نمایی و مرا عبرت می دهی!


احساس میکنم که تحمل درد و خطر و مصیبت در راه خدا، مهمترین و اساسی ترین لازمه ی تکامل در این حیات است.


 ✨✨معتقدم که زندگی در خوشی و بی غمی، لذت و سلامت، امن و نعمت، آدمی را فاسد و منجمد و بی احساس میکند....

/ 0 نظر / 13 بازدید